Dagens Spel är marknadsledande leverantör av väggtidningar och sista minuten information till Svenska Spel och ATGs spelombud. Vår affärsidé är att förenkla för spelaren att fatta rätt spelbeslut och därmed stärka ombudets kundrelation. I ett längre perspektiv kommer därmed även spelomsättning och lönsamhet att förbättras för dig som ombud.
Dagens Spel erbjuder idag följande produkter:

Snoken


Snoken är en fax/mailtjänst med den senaste spelinformationen. Den presenteras med ett kvickt och spelgenererande språk som gör spelaren uppmärksammad på vad man bör ha i åtanke.

Snoken är det perfekta komplementet till väggtidningarna genom de djupa analyserna och klargörande av spelarkollektivets misstag.

Att lyfta fram de undervärderade dragen som ger bra betalt är förmodligen en av anledningarna till att Snoken har kommit att bli mycket populär hos spelarna.

Snoken finns även som telefontjänst på 0939-100 30 30, Samtalet kostar 14,40 per minut.

Om du vill veta mer om Snokens produkter, kan du maila till rolf.karlsson@dagens-spel.se eller ringa på telefon: 08-706 24 05

Priser (exkl. moms):

ATG
Lunch + Kväll(fax/mail) 525 kr/månaden

Svenska Spel
Oddset (fax/mail) 455 kr/månaden


Med reservation för ändringar.
För mer information angående priser och produkter, se Kontakt.